Prepare for the interview

การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน

หลังจากที่เราได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากการส่งใบสมัครแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าไปสัมภาษณ์งาน พูดคุยกับทางบริษัทที่เราสนใจ ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยการเตรียมตัวพอสมควร โดยการที่เราจะทำให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจนั้นประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน

1. ศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์

การเตรียมตัวที่ดี ก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง คำกล่าวนี้มักใช้ได้เสมอแม้แต่ในเรื่องของการสัมภาษณ์งานก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าในบางกรณี เราอาจจะเคยได้ยินชื่อขององค์กรที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์อยู่แล้ว แต่เราก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สินค้าและบริการที่เราจะต้องเข้าไปดูแล หรือ แนวทางการเติบโตขององค์กร ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองแล้ว ถ้าเรามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถนำไปถามผู้สัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลให้เราประกอบการตัดสินใจในภายหลัง

2.เตรียมข้อมูลให้ตรงกับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการ

แน่นอนว่าพอเราเข้าไปถึงห้องสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะให้เราเริ่มด้วยการแนะนำตัวและเล่าประวัติการทำงานคร่าวๆ เราสามารถสร้างความได้เปรียบได้โดยการพูดถึงประสบการณ์ของเราที่ตรงกับงานที่สัมภาษณ์ เช่น ถ้าเราสัมภาษณ์ตำแหน่ง Overseas Purchasing เราควรพูดถึงประสบการณ์การทำงานกับ suppliers ต่างประเทศ หรือถ้าเราสัมภาษณ์งานตำแหน่ง HR Manager ของโรงงาน เราก็ควรที่จะพูดถึงประสบการณ์การทำงานกับ union เป็นต้น

3.จำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน

ในส่วนนี้เราอาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยในการเตรียมพร้อม โดยให้เราซักซ้อมคำถามทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์งาน หลังจากนั้นให้เราถาม Feedback เพื่อนำมาปรับปรุงการตอบคำถามของเรา ยิ่งเราซักซ้อมในส่วนนี้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น

4.ปิดท้ายการสัมภาษณ์ให้น่าจดจำ

หลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ผู้สัมภาษณ์มักจะปิดท้ายด้วยการให้เราถามคำถามเพิ่มเติมได้ อย่าปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไป เราควรถามผู้สัมภาษณ์กลับไปว่า การสัมภาษณ์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง มีตรงไหนที่ผู้สัมภาษณ์ยังรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับตำแหน่งงาน (เพื่อที่เราจะได้อธิบายเพิ่มเติม ในกรณีที่เราตกหล่น) และจะทราบผลได้ประมาณช่วงไหน การถามในลักษณะนี้นอกจากจะทำให้เราได้มีโอกาสแก้ไขจุดบกพร่องตอนสัมภาษณ์แล้ว ยังเป็นการแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเราสนใจที่จะร่วมงานมากน้อยแค่ไหนด้วย

5.วางแผนก่อนวันสัมภาษณ์

งานวางแผนการเดินทาง ในการสัมภาษณ์งานไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าการไปสายกว่าเวลาที่นัดไว้ ถึงแม้ว่าเราอาจจะคุ้นเคยเส้นทางเป็นอย่างดีแต่การที่เราต้องเดินทางในวัน-เวลาที่ต่างออกไป อาจจะทำให้เวลาคลาดเคลื่อนได้ เพราะฉะนั้นการวางแผนการเดินทางและการเผื่อเวลาให้เหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง

การแต่งตัว การแต่งตัวถือได้ว่าเป็น First Impression และในหลายๆครั้ง การแต่งตัวสามารถสร้างความได้เปรียบให้เราได้ก่อนที่จะสัมภาษณ์ด้วยซ้ำ การแต่งตัวอาจจะไม่ต้องถึงขั้นใส่สูท ผูกไทด์ ทุกครั้ง แต่ว่าเราต้องแต่งตัวให้เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆที่เราสัมภาษณ์ และก็ไม่ควรที่จะแต่งตัวสบาย (casual) จนเกินไป เช่น เสื้อยืด กับ กางเกงยีนส์ ในบางกรณีที่บริษัทที่เราจะสัมภาษณ์ไม่ได้มี Dress Code ที่ชัดเจน (เช่นบริษัท Software House สมัยใหม่) เราก็ควรที่จะมีสูทติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นการให้เกียรติกับทางบริษัทและผู้สัมภาษณ์

เตรียมเอกสารไปให้พร้อม ถึงแม้ว่าบางบริษัทอาจจะไม่ได้แจ้งให้เรานำเอกสารไปในวันสัมภาษณ์งาน แต่เราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมในส่วนนี้เอาไว้ เอกสารที่เราควรจะมีติดตัวไปในวันสัมภาษณ์งานก็เช่น ทะเบียนบ้าน Transcript สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงาน Payslip และอื่นๆ