Sobtid Edutainment Co., Ltd. 23 views

เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Something About Company

     บริษัท สอบติด เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต และจำหน่ายคู่มือเรียนมากกว่า 40 ปี โดยผู้บริหารมีแนวคิดว่าเราจะร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การสอบติดมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับรองรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนขึ้นมาโดยชื่อว่า Sobtid

     Sobtid คือ แอปพลิเคชั่นแนะแนวการศึกษา และรวมข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยสำหรับสอบครบทุกสาระวิชาพร้อมระบบวิเคราะห์คะแนนว่าจะสอบติดคณะที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และวิเคราะห์จุดอ่อนในการทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด ยิ่งทำข้อสอบเยอะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสอบติดให้มากขึ้น

Sobtid Edutainment Co., Ltd. has posted 1 job

Sobtid Edutainment Co., Ltd.

เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  • Location Bangkok
  • Tel. 020246668
  • Contact Person รัฐภูมิ (กะติ๊บ)
  • Company Size 1-50 Staff
Connect with us
Contact Us